Extra activiteiten bij de Korveltuin

Het kinderdagverblijf vindt het belangrijk om naast kwalitatief hoogwaardige opvang, nét een stapje meer te doen voor de kinderen en de ouders/verzorgers. Daarom werken wij met de methode Puk, organiseren wij thema-avonden, workshops en andere activiteiten.

Jaarlijks organiseren wij samen met de oudercommissie, een of twee thema-avonden voor alle ouders. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld: voeding, speelgoed, EHBO. Vaak wordt er ook een spreker uitgenodigd. Deze avonden zijn zeer waardevol omdat alle ouders kinderen hebben in nagenoeg dezelfde leeftijd en het is fijn om professionele informatie te krijgen en ook ervaringen uit te wisselen door ouders onderling.

Daarnaast organiseren wij bij de Korveltuin periodiek verschillende workshops voor de ouders en hun kinderen. Een ouder kan zichzelf en het kind vooraf inschrijven voor deze workshop. Over het algemeen zijn deze workshops gratis. Bij workshops kunt u denken aan dansen op muziek, baby gym, schilderen op muziek met de handjes en de voetjes.

Een keer per jaar is er ook een “juffendag”. Op deze dag worden de verjaardagen gevierd van alle pedagogisch medewerkers en worden alle kinderen en ouders uitgenodigd voor een feestdag met allerlei leuke activiteiten.

bar-juffen

Eenmaal per jaar wordt er ook een “familiedag” georganiseerd waarbij alle familie leden, zoals opa’s en oma’s welkom zijn om een kijkje te komen nemen in de Korveltuin. Meestal vragen we een aantal opa’s en oma’s om een verhaal voor te lezen.

Voor zowel de BSO als het kinderdagverblijf organiseren wij uitstapjes. Dit kunnen zogenaamde “spontane” uitstapjes zijn, hierbij kunt u denken aan uitstapjes op kleine schaal zoals een wandeling, boodschapje doen, naar de speeltuin in de buurt, maar ook georganiseerde uitstapjes naar bijvoorbeeld kinderboerderij, de markt, het bos, de bibliotheek of GGZ Breburg.

Deze website gebruikt cookies. Klik op OK indien u hiermee akkoord gaat. OK