De Korveltuin kinderdagverblijf

Kinderopvang (KDV) vanaf 6 weken is mogelijk bij de Korveltuin kinderdagverblijf. Kinderen vanaf 6 weken tot 13 jaar oud zijn van harte welkom bij de Korveltuin in Tilburg. Wij bieden kinderdagopvang aan alsmede bso (buitenschoolse opvang). Informeer naar de mogelijkheden!

Groepen in ons kinderdagverblijf

De Korveltuin kinderdagverblijf draait met 6 groepen: 5 groepen kinderdagopvang en 1 groep BSO.

  • 1 horizontale groep van 0 tot 1,5 jaar met maximaal 12 kinderen
  • 1 horizontale groep van 1,5 tot 3 jaar met maximaal 12 kinderen
    1 horizontale groep van 3 tot 4 jaar met maximaal 12 kinderen
  • 2 verticale groepen met kinderen van 0 tot 4 jaar met maximaal 16 kinderen waarvan maximaal 8 kinderen tot één jaar gelijktijdig
  • 1 verticale groep BSO (buitenschoolse opvang) met maximaal 20 kinderen.

Margriet, één van d egroepsruimtes van Kinderdagverblijf de Korveltuin

Groepsruimten kinderdagverblijf

De groepsruimten zijn ruim ingericht met speelhoeken waarbij rekening is gehouden met de verschillende leeftijden. Met afwisselend spelmateriaal en leuke activiteiten ontwikkelen de kinderen sociale en lichamelijke vaardigheden. Ze leren omgaan met leeftijdgenootjes en er is persoonlijke aandacht voor ieder kind. De pedagogisch medewerkers overleggen met u als ouder over de individuele behoeften, speciale wensen of eetgewoontes van uw kind. Wij zorgen voor eten, drinken en luiers.

Klik hier om de verschillende groepen te bekijken.

Vraag nu een rondleiding aan

 

De Korveltuin Tilburg: Een professioneel kinderdagverblijf

De Korveltuin werkt uiteraard volgens de wet! De basis hiervoor is vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleid wordt vertaald naar een werkplan om op die manier het beleid te implementeren en vorm te geven.

Protocollen en werkinstructies

Er zijn een heel aantal protocollen en werkinstructies die de Korveltuin gebruikt om eenduidige werkwijzen vast te leggen. Ter ondersteuning wordt er gewerkt met een aantal standaard formulieren. Voortdurend wordt er gesproken en geëvalueerd of onze visie duidelijk verwoord is in het pedagogisch beleidsplan en daar waar nodig bijgesteld.  Jaarlijks wordt het pedagogisch werkplan, de werkinstructies, de protocollen en de formulieren geëvalueerd en desgewenst aangepast, om op die manier de kwaliteit van onze kinderopvang te waarborgen en continue te verbeteren. Alle bovengenoemde stukken maken onderdeel uit van het kwaliteitshandboek van de Korveltuin.

Lees verder:

Deze website gebruikt cookies. Klik op OK indien u hiermee akkoord gaat. OK