De Korveltuin kent standaard het 52 weken contract. Het kinderdagverblijf hanteert voor reguliere dagopvang in 2018 een tarief van € 7,28 per uur.

U kunt bij ons ook keizen voor het 40-weken contract. U betaalt 40 weken opvang en kunt uw kindje tijdens de vakantie 12 weken op jaarbasis “uitroosteren”. Ideaal voor ouders in het onderwijs of als u zelf studeert. Het uurtarief is € 7,28 per uur.

Wij hebben beperkt plaats voor flexibele opvang. Voor flexibele opvang is het uurtarief € 7,80 per uur. Er wordt gewerkt met een jaarcontract van 52 weken. Bij flexibele opvang en koopt u een pakketje uren op maandbasis voor minimaal 1 dagdeel per week. Extra opvang wordt achteraf in rekening gebracht.

Na overleg en vooraf kan er incidenteel gewisseld worden met deze vaste dagdelen binnen de maand of kunt u extra dagdelen bijboeken.Om rust en regelmaat te borgen, kunt u uw kind binnen bepaalde tijden wegbrengen en ophalen. De uren dat er geen ouders komen, kan er volledig gefocust worden op de kinderen.

Klik hier voor de tarieven per maand