Pedagogisch beleidsplan de Korveltuin kinderdagverblijf (KDV)

Met dit pedagogisch beleidsplan heeft de Korveltuin voor ogen in duidelijke termen te omschrijven hoe de emotionele veiligheid van kinderen te waarborgen, de mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van hun persoonlijke en sociale competenties te komen en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.

Daarnaast wil de Korveltuin een aantal zaken toelichten over de werkwijze, de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.

Mochten er voor onduidelijkheden zijn over dit beleid, dan hoort de Korveltuin het graag.

Werkplan, protocollen, instructies

Het pedagogisch beleid wordt vertaald naar een werkplan om op die manier het beleid te implementeren en vorm te geven. Tevens zijn er een heel aantal protocollen en werkinstructies die de Korveltuin gebruikt om eenduidige werkwijzen vast te leggen. Ter ondersteuning wordt er gewerkt met een aantal standaard formulieren. Voortdurend wordt er gesproken en geëvalueerd of onze visie duidelijk verwoord is in het pedagogisch beleidsplan en daar waar nodig bijgesteld.  Jaarlijks wordt het pedagogisch werkplan, de werkinstructies, de protocollen en de formulieren geëvalueerd en desgewenst aangepast, om op die manier de kwaliteit van onze kinderopvang te waarborgen en continue te verbeteren. Alle bovengenoemde stukken maken onderdeel uit van het kwaliteitshandboek van de Korveltuin.

Daar waar in de beleidsplan gesproken wordt over ouder, wordt tevens bedoeld vaste verzorgers of andere opvoeders dan de ouder. Daar waar gesproken wordt over hij of zijn wordt tevens bedoeld zij en haar.


 

Deze website gebruikt cookies. Klik op OK indien u hiermee akkoord gaat. OK