Uk & Puk

puk 1Uk & Puk is een speels totaalprogramma voor kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar. Met deze methode werkt de Korveltuin aan een brede ontwikkeling. In de activiteiten zijn vier ontwikkelingsgebieden uitgewerkt: spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels die de ontluikende rekenvaardigheid stimuleren.

Het biedt pedagogisch medewerkers een manier om methodisch en gericht te werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Uk & Puk bevat tien thema’s en met elk thema voeren ze een aantal activiteiten uit om de eerdergenoemde ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Uk & Puk volgt het dagritme van de kinderen en daardoor kunnen de activiteiten op verschillende momenten uitgevoerd worden. De eigen inbreng van een kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit, daarom bevatten veel activiteiten veel mogelijkheden voor interactie en communicatie tussen de pedagogisch medewerkers en kinderen en de kinderen onderling. Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerker aansluit bij het kind.

De opzet van het programma sluit aan bij het “pedagogisch kader kindcentra 0-4 jaar” en de “taallijn in het kinderdagverblijf” en is de voorloper van “Schatkist”, een methode welke gebruikt wordt in groepen 1 en 2.

Deze website gebruikt cookies. Klik op OK indien u hiermee akkoord gaat. OK