Wat houdt buitenschoolse opvang (BSO) in?

Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar op debasisschool. De BSO kan bestaan uit opvang voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties.

Basisscholen moeten de voor- en naschoolse opvang, tussen 07.30 en 18.30 uur, organiseren als ouders hierom vragen. Ze kunnen dit zelf doen of een samenwerking met een kinderopvang zoals de Korveltuin aangaan.

Hierbij zijn de volgende punten van belang:

  • Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvang van hun kind(eren). Zij betalen de kosten en kunnen (onder bepaalde voorwaarden) een tegemoetkoming in de kosten krijgen via de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko).
  • Ouders maken hun wensen kenbaar bij de school. De scholen werken dit in overleg met de medezeggenschapsraad uit in een model.
  • De opvang kan plaatsvinden in een geregistreerd kindercentrum (al dan niet binnen het schoolgebouw) ofwel bij een geregistreerde gastouder via een geregistreerd gastouderbureau.
  • In het geval er te weinig plaats is in de buitenschoolse opvang, moet de school naar alternatieven zoeken. De school kan echter niet meer doen dan haalbaar is.

 

Lees hoe uw kind wordt opgevangen bij BSO de Korveltuin

Deze website gebruikt cookies. Klik op OK indien u hiermee akkoord gaat. OK