Wennen en doorstroom

Wennen baby’s
Meestal worden kinderen vanaf de babyleeftijd van circa 3 maanden voor het eerst naar ons gebracht. Wij hanteren een minimale leeftijd van 10 weken (gelijk aan het zwangerschapsverlof). Tijdens het intakegesprek vooraf zijn er wendagen afgesproken. In principe komen kinderen 2x een halve dag = 1 x 2 uur en 1 x halve dag. Dit zorgt ervoor dat het kind alvast kan wennen aan de nieuwe omgeving, de kinderen en de pedagogisch medewerkers. Daarnaast geeft het ouders de gelegenheid vertrouwd te raken met de opvang van hun kind. In goed overleg met ouders bespreken we het wenbeleid en kan de wenperiode  aangepast worden aan de behoefte van het kind en/of ouders.

Doorstroom van de babyunit naar de peuterunit
Indien een kind doorstroomt van de babygroep naar de peuterunit, zullen we er naar streven om een gesprek te plannen met de ‘oude’ mentor van de babygroep, de ‘nieuwe’ mentor van de peutergroep en ouders. Op deze manier wordt het kind zorgvuldig overgedragen aan de nieuwe groep. Daarnaast zal het kind 2 keer een halve dag op de nieuwe peutergroep/BSO groep gaan spelen. Dit is een richtlijn, indien gesignaleerd wordt dat het kind meer tijd nodig heeft om aan de nieuwe groep te wennen bespreken we dit met ouders en is er de mogelijkheid om het kind meer dagdelen te gaan laten wennen.

Tijdens de wenmomenten staat centraal dat er op die momenten extra aandacht vanuit de pedagogisch medewerkers is en dat er nog niet te veel van het wenkind wordt gevraagd.