Doorstroom en wennen

Kinderen stromen bij ons makkelijk door van het kinderdagverblijf naar de naschoolse opvang omdat we alles onder één dak aanbieden. 

Het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang zijn in één pand gevestigd. Voor ouders ook erg handig omdat de kinderen niet op verschillende locaties opgehaald hoeven te worden.
Peuters maken regelmatig gebruik van de verschillende ruimtes van de BSO, voor hen is de BSO al bekend terrein. Bij doorstroom van de peuter unit naar de BSO worden er vaak meerdere wenmomenten ingepland. Dit gaat altijd in overleg met u als ouder.

Indien uw kind doorstroomt van de peuterunit naar de BSO, zullen we er naar streven om een gesprek te plannen met de ‘oude’ mentor van de peutergroep, de ‘nieuwe’ mentor van de BSO en ouders. Op deze manier wordt het kind zorgvuldig overgedragen aan de nieuwe groep. Daarnaast zal het kind één keer een halve dag op de BSO groep gaan spelen. Dit is een richtlijn, indien gesignaleerd wordt dat het kind meer tijd nodig heeft om aan de nieuwe groep te wennen bespreken we dit met ouders en is er de mogelijkheid om het kind meer dagdelen te gaan laten wennen.

Tijdens de wenmomenten staat centraal dat er op die momenten extra aandacht vanuit de pedagogisch medewerkers is en dat er nog niet te veel van het wenkind wordt gevraagd.

 

Back to Top