Voeding en trakteren

Kinderen hebben goede voeding nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Op de BSO gebruiken we de broodmaaltijden in groepsverband. Er zijn vaste tafelmomenten waarbij de kinderen verschillende soorten voeding en drinken aangeboden krijgen. Binnen de BSO zitten de meest zelfstandige kinderen aan tafel zonder een directe begeleidster in hun nabijheid. Uiteraard is er van afstand wel toezicht, we willen de kinderen dit vertrouwen geven en hen leren om verantwoorde keuzes te maken tijdens het eetmoment. De kinderen die nog (net) niet zover zijn eten aan een tafel waar directe begeleiding geboden wordt vanuit de pedagogisch medewerker.

Soms krijgen de kinderen iets extra’s als knakworstje, komkommer, stukje paprika, tomaat o.i.d. kinderen worden niet gedwongen maar wel gestimuleerd hun bord leeg te eten. De kinderen krijgen water aangeboden en tijdens de lunch water of melk.

Dieet en allergieën
Ouders zijn verantwoordelijk om de pedagogisch medewerker op de hoogte te stellen van diëten, allergieën of wensen m.b.t. voeding. Deze bijzonderheden/wensen worden tijdens het intakegesprek of tijdens een overdrachtsgesprek duidelijk besproken en beschreven op het intakeformulier.

Traktatie
Is uw kind jarig, dan is het erg leuk om te trakteren. Voor leuke en gezonde tips rondom gezond trakteren zijn er ideeën terug te vinden als u op de link op deze pagina klikt.

Ook respecteren wij speciale voedingswensen welke verband houden met geloofsovertuigingen of cultuur.

Tips voor gezonde traktaties: www.gezondtrakteren.nl
Back to Top