Algemeen

Kindcentrum de Korveltuin biedt sinds 2010 opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Binnen het kindcentrum werken we met horizontale groepen van 0 - 2,5 jaar (baby unit) en van 2 - 4 jaar (peuter unit), dit om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te stimuleren.

Voor de basisschoolleeftijd bieden wij buitenschoolse opvang, deze bestaat uit vóórschoolse opvang (VSO) en ná schoolse opvang (NSO)!
Kinderopvang biedt ouders de mogelijkheid om zorg en werk te combineren. Maar de Korveltuin wil meer; wij willen bijdragen aan een goede startpositie van kinderen in de samenleving. Vanuit een pedagogisch verantwoorde basis bieden wij kinderopvang die aantrekkelijk en uitdagend is voor kinderen en de kwaliteiten en uniekheid van ieder kind uitdraagt. Hoe we daar inhoud aan geven, hebben we vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan.

Ons pedagogisch beleidsplan geeft duidelijk richting aan de manier waarop onze medewerkers met kinderen omgaan, hoe zij hen begeleiden en hun ontwikkeling stimuleren. Behoudens ziekte en verlof worden zij zoveel mogelijk op dezelfde groepen ingezet om de continuïteit en herkenbaarheid voor de kinderen te waarborgen en het mentorschap goed uit te kunnen voeren.

We hebben gekozen voor het thema “tuin” omdat ons kindcentrum als een oase midden in de stad ligt. Elke ruimte is ruim van opzet, licht en ingericht met vrolijke kleuren. Daarnaast zijn de groepsnamen gekoppeld aan bloemnamen. ‘Geef kinderen de kans om tot groei en bloei te komen’ is ons motto!

 
Back to Top