Onze kernwaarden

Waar geloven we in?

Plezier
Wij zien plezier als kracht van de organisatie. Het verbindt, geeft energie en stimuleert.

We werken met enthousiasme waardoor kinderen met veel vreugde bij ons spelen. Je merkt dit aan de kinderen wat rust en het vertrouwen geeft om ze met een goed gevoel bij ons te laten spelen. Iedereen voelt een warm welkom. Doordat we op deze manier plezier gezamenlijk beleven, voelt iedereen zich betrokken bij de organisatie.

Veiligheid
We bieden een fysiek en emotioneel veilige omgeving voor iedereen. Dit betekent voor ons; jezelf mogen zijn, luisteren naar elkaar zonder te oordelen, geborgenheid bieden en respect voor elkaar en de omgeving. Dit alles op basis van gelijkwaardigheid. Zo leggen we de basis voor gelijke kansen.

Toewijding
Wij zijn er met veel zorg en aandacht voor elkaar. Met volledige toewijding begeleiden wij kinderen op weg naar volwassenheid. Wij dragen dit iedere dag met passie uit. Wij zetten ons met volle overtuiging in voor duurzame samenwerking.

Inspiratie
We bieden een inspirerende omgeving waar ruimte is om ideeën te laten leven. We motiveren anderen om de uitwerking van deze ideeën over te nemen, uit te breiden en te verspreiden. Iedereen voelt zich veilig om buiten de bestaande kaders te denken.Back to Top