VVE

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s om ervoor te zorgen dat zij zonder achterstand aan groep 3 van school beginnen. Basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen maken hiervoor meestal gebruik van erkende VVE-programma’s om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Binnen de Korveltuin gaan we werken met peuterplein. Momenteel worden de pedagogisch medewerkers opgeleid zodat ze leren hoe ze met deze methode kunnen werken. We hopen dat we in 2019 met het volledige programma kunnen gaan werken. 

Peuterplein biedt een goede voorbereiding op groep 1 van de basisschool, doordat alle ontwikkelingsgebieden systematisch aan bod komen.

Peuterplein besteedt gerichte aandacht aan:

Taal en woordenschat
• mondelinge taalvaardigheid (praten en luisteren)
• ontluikende geletterdheid (boekoriëntatie en verhaalbegrip)
• spelen met taal
• woordenschat

Voorbereidend rekenen
• tellen en beginnend getalbegrip (vergelijken en ordenen, beginnend getalbegrip, functie van tellen)
• meten (vergelijken en ordenen, tegenstellingen)
• ruimte en vormen (lichaamskennis, oriënteren, construeren)

Motoriek
• zintuiglijke waarneming (horen, zien, voelen, proeven, ruiken)
• beweging
• fijne motoriek

Wereldoriëntatie
• het kind en de directe wereld om hem heen
• benoemen van mensen, voorwerpen en gebeurtenissen

Sociaal-emotionele ontwikkeling
• zelfkennis
• zelfvertrouwen
• rekening houden met anderen
• samen spelen/werkenBack to Top