Disclaimer

De volledige website-omgeving van de Korveltuin wordt geanalyseerd met behulp van de webstatistiekapplicatie Google Analytics. Als bezoeker van onze website werkt u mee aan het genereren van statistieken door pagina’s van onze site te lezen, hyperlinks op onze site aan te klikken en cookies te accepteren. De Korveltuin B.V. garandeert dat de statistische gegevens over deze site verkregen via Google Analytics alleen gebruikt worden ter verbetering van de usability en informatie op deze site. De Korveltuin B.V. zal NOOIT de statistische gegevens aan derden (al dan niet commercieel) aanbieden. Als u meer wilt weten over de manier waarop Google omgaat met de informatie die u als bezoeker genereert, bezoekt u de startpagina over het privacybeleid van Google: www.google.nl/privacy.html. Indien u het gebruik van cookies wilt uitschakelen, kunt u uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer er cookies worden verzonden. Houdt er echter rekening mee dat bepaalde delen van onze website mogelijk niet goed functioneren als uw browser geen cookies accepteert. Wij aanvaarden in geen enkel geval aansprakelijkheid als gevolg van onjuiste weergave van informatie.


E-mailberichten

De informatie in onze e-mailberichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u een e-mailbericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval het betreffende e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Wij, De Korveltuin BV aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen. Aan onze e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
Back to Top