Algemeen

Algemeen
Binnen de Korveltuin werken we met horizontale groepen van 0 - 2,5 jaar (baby unit) en van 2 - 4 jaar (peuter unit), dit om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te stimuleren. Voor de basisschoolleeftijd bieden wij buitenschoolse opvang, deze bestaat uit vóórschoolse opvang (VSO) en ná schoolse opvang (BSO)!

Baby unit Peuter unit VSO en BSO

In de mooie, grote en veilige ruimtes met veel daglicht kunnen de kinderen optimaal genieten en ontwikkelen. De kinderen hebben veel speelruimte zowel in onze tuin als in onze ruime speelzaal binnen. Daarnaast voldoet het gebouw aan alle wet- en regelgeving op het gebied van kinderopvang.

Horizontale en Verticale groepen
We hebben er voor gekozen om met horizontale groepen te werken dit heeft als voordeel dat kinderen met meer leeftijdsgenootjes zijn. In een horizontale groep kunnen de activiteiten beter aangepast worden aan de mogelijkheden van alle kinderen omdat er gelijkgestemden zitten. De pedagogisch medewerkers kunnen goed inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en specifiek ingaan op de behoeftes en interesses van de leeftijdsgroep. Het aanbod van activiteiten en spelmateriaal is goed op de leeftijd van de kinderen afgestemd evenals de groepsregels. Er is een evenwichtig dagritme. Kinderen hebben vriendjes in dezelfde leeftijd en kunnen daardoor spelen op hun eigen niveau. In de babygroepen is rust, hygiëne en veiligheid te garanderen.

Binnenruimte kindcentrum

De groepsruimtes zijn gelegen in een ruim pand en met elkaar verbonden door een gang. In de gang hangen kapstokken op hoogte van de kinderen. Bij elke groep hangt een bord waar wetenswaardigheden op vermeld staan, zoals bv. aan welk thema er gewerkt wordt.

Speelzaal
De speelzaal is een extra grote speelruimte in de Korveltuin. De speelzaal is zeer ruim van opzet en is gelegen aan de achterzijde van het gebouw. De ruimte heeft uiteraard veel wisselend spelmateriaal. Op deze manier houden we de ruimte ook interessant voor de kinderen en kunnen ze steeds weer wat nieuws ontdekken. In deze ruimte wordt door de diverse groepen individueel of met zijn allen gespeeld. Hier worden ook speciale activiteiten georganiseerd zoals poppenkastspel, een bezoek van de paashaas, sinterklaasviering en carnaval.

Inrichting
De inrichting van de groepsruimte is afgestemd op kinderen. De ruimtes zijn uitnodigend, veilig en functioneel. De ruimte biedt de kinderen mogelijkheid tot vrij spel gezamenlijk of individueel, aan tafel of in een kring. Bij de peuter groepen is er sanitaire ruimte met twee peutertoiletten en op elke groep een commode waar de kinderen verschoond worden. De commode is in hoogte verstelbaar. Voor de oudere kinderen wordt het trapje gebruikt. Dit gaat altijd onder begeleiding van de pedagogisch medewerker. In het gebouw bij de oudertoiletten is eventueel nog 1 douche om kinderen uitgebreider te wassen. Op de groepen zijn slaapkamers gebouwd waar de kinderen kunnen slapen. Deze slaapkamers zijn tevens brandwerend.
Op de groepen staat een hoge tafel, waaraan leidsters en kinderen kunnen zitten om een activiteit te doen en er is een tafel op kindhoogte aanwezig. Er is spelmateriaal dat gericht is op de zintuiglijke en motorische ontwikkeling, dat uitnodigt om te ontdekken en de motoriek te oefenen en er is materiaal om het dagelijks leven na te bootsen. De ruimtes bieden volop de mogelijkheid voor spel in verschillende hoeken en ondersteunen de kinderen zoveel mogelijk naar zelfstandigheid. Er zijn bijvoorbeeld open speelgoedkasten, zodat kinderen zelf speelgoed kunnen kiezen en opruimen. Het spelmateriaal is aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de diverse leeftijdsgroepen. Er is ontwikkelingsmateriaal, creatief materiaal, materiaal dat fantasiespel aanmoedigt en constructiemateriaal. In de speelzaal zijn loopfietsjes en –auto’s. Deze worden alleen gebruikt tijdens het vrijspelen.

 
Back to Top