Voeding en trakteren

Het voedingsbeleid van kindcentrum de Korveltuin is erop gericht dat ieder kind voldoende en verantwoorde voedingsmiddelen krijgt. Dit voedingsbeleid is tot stand gekomen met inachtneming van de adviezen door het consultatiebureau en in overleg met de oudercommissie. Naast een verantwoorde voeding draagt kindcentrum de Korveltuin zorg voor een evenwichtig klimaat waarin verschillende maaltijden worden aangeboden. De wijze waarop maaltijden worden aangeboden dragen bij aan het stimuleren van sociale omgang en het aanleren van tafelmanieren.

Kinderen hebben goede voeding nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Voor de baby’s wordt in eerste instantie het ritme van thuis overgenomen. Naarmate de kinderen ouder worden gebruiken we de broodmaaltijden in groepsverband. Er zijn vaste tafelmomenten waarbij de kinderen verschillende soorten voeding en drinken aangeboden krijgen. Voor het eten maken de peuters zelf hun handen schoon. De kinderen eten samen met de pedagogisch medewerkers aan tafel. De kinderen krijgen eerst een boterham met hartig beleg en mogen vervolgens zelf kiezen voor een boterham met hartig of zoet beleg. Zodra kinderen zelf een boterham kunnen smeren mogen ze dit zelf doen.

Soms krijgen de kinderen iets extra’s als knakworstje, komkommer, stukje paprika, tomaat o.i.d. kinderen worden niet gedwongen maar wel gestimuleerd hun bord leeg te eten. De kinderen krijgen water aangeboden en tijdens de lunch water of melk.

Baby’s eten en drinken volgens hun eigen schema. Als ouders dat willen is er gelegenheid om zelf borstvoeding te komen geven. De flesvoeding wordt door de Korveltuin beschikbaar gesteld (Nutrilon).

Dieet en allergieën
Ouders zijn verantwoordelijk om de pedagogisch medewerker op de hoogte te stellen van diëten, allergieën of wensen m.b.t. voeding. Deze bijzonderheden/wensen worden tijdens het intakegesprek of tijdens een overdrachtsgesprek duidelijk besproken en beschreven op het intakeformulier.

Traktatie
Is uw kind jarig, dan is het erg leuk om te trakteren. Voor leuke en gezonde tips rondom gezond trakteren zijn er ideeën terug te vinden als u op de link op deze pagina klikt.

Ook respecteren wij speciale voedingswensen welke verband houden met geloofsovertuigingen of cultuur.

Tips voor gezonde traktaties: www.gezondtrakteren.nl

 

Back to Top