Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Op de website van het LRKP vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. Op deze website kunt u tevens het inspectie rapport inzien van ons kinderdagverblijf en ook van de BSO van de GGD.

Iedere kinderopvangvoorziening (dit is een kinderdagverblijf, een organisatie voor buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat.

Met deze link gaat u rechtstreeks naar de website LRKP voor KDV De Korveltuin

Met deze link gaat u rechtstreeks naar de website LRKP voor BSO De Korveltuin

Met deze link gaat u rechtstreeks naar de website LRKP voor KDV KC Korvel

Met deze link gaat u rechtstreeks naar de website LRKP voor BSO KC Korvel
Back to Top