Nieuws

17 januari 2022:

Tilburg - Sinds maandag 17 januari heeft de Korveltuin een 2de locatie. Deze is gevestigd binnen Basisschool De Zuidwester. Op deze locatie wordt peuteropvang in de ochtende aangeboden en in de schoolweken BSO.

1 september 2021:

 

Tilburg - Vanaf 1 September 2021 is er een samenwerking tussen de kinderfysiotherapeut van Flenter Fysiotherapie en De Korveltuin. Kinderen van De Korveltuin kunnen, met of zonder verwijzing van een arts, op De Korveltuin of bij tegenoverliggende praktijk Flenter therapie krijgen. Dit wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

17 juli 2019:

Kindcentrum de Korveltuin heeft trotse nieuwe eigenaar

Tilburg – Sinds woensdag 17 juli mag ik mezelf de trotse nieuwe eigenaar van kinderdagverblijf de Korveltuin in Tilburg noemen.

Een mooie organisatie met enthousiaste medewerkers. Ik kijk er naar uit om in de wijk Korvel verder de verbinding op te zoeken met onderwijs en zorg en zo nog meer invulling te kunnen geven aan de behoefte van de wijk.

Johan van Gompel

2 juli 2019:

Kindcentrum de Korveltuin ondertekend manifest kinderopvang

Kinderopvangorganisaties Tilburg werken samen in K013

Tilburg – Op 2 juli 2019 hebben diverse kinderopvangorganisaties in Tilburg een manifest ondertekend dat als basis dient voor de samenwerking tussen die organisaties. De tekst van het manifest en de bij K013 aangesloten organisaties zijn te vinden via www.k013.nl.

In Tilburg zijn diverse kinderopvangorganisaties werkzaam die zich inzetten voor professionele kinderopvang voor alle kinderen in Tilburg en daarbij de samenwerking zoeken met onderwijs en zorg. Om krachten te bundelen en om zich gezamenlijk in te kunnen zetten met onderwijs, zorg en de gemeente hebben de kinderopvangorganisaties het platform K013 opgericht.

Volgens K013 draagt kinderopvang bij aan het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. K013 vindt dat de kinderopvang een grote maatschappelijke taak heeft naast zeer waardevolle ondersteuning van en dienstverlening aan ouders.

K013 onderschrijft twee unieke talenten van kinderopvang: de rol van kinderopvang bij de ontwikkeling van het jonge kind (0-6 jaar) en de rol van de kinderopvang bij de brede talentontwikkeling van het oudere kind (6-13 jaar). Hoe K013 handen en voeten geeft aan die rollen van kinderopvang is terug te lezen in het manifest. Samenwerking vindt bijvoorbeeld plaats op het gebied van huisvesting en de ontwikkeling van een zorgroute voor alle kinderen in Tilburg. Ook hebben de kinderopvangorganisaties gezamenlijk meegepraat bij de totstandkoming van een nieuwe Lokale Educatieve Agenda.

18 april 2019:

Op donderdag 18 april hebben we voor alle kinderen met hun ouders een paaslunch. Vanaf 11 uur zijn de ouders van harte welkom.
Inschrijven kan via de inschrijfformulieren op de deuren van de groepen.
We hopen op een grote opkomst!

3 december 2018:

Op deze dag vieren wij sinterklaas. U bent als ouder van harte welkom om samen met uw kind en ons deze feestelijkheden te vieren. Vanaf 16.00 bent u welkom op de Korveltuin.

20 november 2018:

Vandaag is onze nieuwe website feestelijk gelanceerd. De informatie is weer helemaal bijgewerkt en up-to-date.
Back to Top