Openingstijden de Korveltuin KDV en BSO

De Korveltuin is het hele jaar open, van maandag tot en met vrijdag, dus ook tijdens vakanties. Op algemeen erkende feestagen en collectieve vrije dagen (conform CAO Kinderopvang) is de Korveltuin gesloten.

Kinderdagverblijf

De openingstijden voor het kinderdagverblijf en voor de bso (buitenschoolse opvang) in vakanties/overige dagen zijn maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur:

  • Dagdeel ochtend: 07.00 – 13.00 uur
  • Dagdeel middag : 13.00 -19.00 uur

Halen en brengen

  • 07.00 – 09.00 uur: brengen
  • 12.30 – 13.00 uur: ophalen
  • 13.00 – 13.30 uur: brengen
  • 17.00 – 19.00 uur: ophalen

Buitenschoolse opvang

De openingstijden voor de buitenschoolse opvang tijdens schoolweken zijn:

  • Maandag tot en met vrijdag vanaf 14.30 tot 19.00 uur
  • Woensdagmiddag vanaf 12.30 tot 19.00 uur
  • Vrijdagmiddag vanaf 12.15 tot 19.00 uur.




Back to Top