Privacy verklaring de Korveltuin

Door het invullen van uw aanvraag voor kinderopvang geeft u ons toegang tot privacy gevoelige informatie. Het betreft hier gegevens van u en uw kind(eren).

Welke gegevens hebben we van u nodig

Naast NAW gegevens van u en uw kind(eren) hebben wij aanvullende gegevens nodig om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.

 • BSN nummers en geboorte datums van u en uw kinderen
 • eMail adressen en telefoonnummers van de ouders/verzorgers en eventuele noodnummers
 • Informatie over huisarts, allergieën en andere informatie die belangrijk is om goed voor de kinderen te kunnen zorgen

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Uw gegevens worden ondergebracht op de servers van onze softwareleverancier Bitcare. Zij gebruiken uw gegevens niet maar faciliteren de noodzakelijke processen voor onze werkzaamheden. Bij calamiteiten kunnen ze met ons meekijken en uw gegevens inzien. Zij gebruiken uw en onze gegevens niet anders dan wij met hen hebben afgesproken. Wij zien erop toe dat Bitcare adequate beveiliging toepast om persoonsgegevens veilig te stellen.

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
 • De gewenste opvang in te plannen.
 • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
 • Direct actie te kunnen nemen bij eventuele calamiteiten.
 • U op de hoogte te houden van ontwikkelingen en activiteiten bij de Korveltuin
 • U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
 • Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven aan uw persoons- , contract- en opvanggegevens aan de Belastingdienst.
 • Bij gerechtelijk bevel voor het opsporen van (toeslag) fraude (hierbij kan worden gedacht aan het doorgeven van persoonsgegevens aan de FIOD).

Bewaartermijnen.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang nodig voor verplichtingen voortkomend uit wettelijke bepalingen.
Factuurgegevens dienen wij op laste van de belastingdienst 7 jaar te bewaren. Hierdoor dienen uw basis NAW, contract en opvang gegevens ook 7 jaar bewaard te blijven.
Bijzondere persoonsgegevens zoals BSN nummers kunnen desgewenst verwijderd worden na correcte verwerking van de jaaropgave bij de belastingdienst.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen, programma’s adequaat beveiligd.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Uw gegevens waar wij verantwoordelijk verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U kunt uw gegevens ook inzien middels het ouderportaal. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op het wissen van uw gegevens indien deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt en mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over deze privacy verklaring of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ook als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Onze privacy verantwoordelijke neemt dan contact met u op.

Indien u van mening bent dat u door ons niet voldoende gehoord voelt kunt u alsnog een klacht indienen bij de autoriteit bescherming persoonsgegevens via   https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijziging en datum

De tekst van deze privacy verklaring kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Waar nodig passen wij deze privacy verklaring door wetswijzigingen en rechtspraak aan.
Back to Top