Waarom de Korveltuin?

De Korveltuin is een kinderdagverblijf waar de kinderen alle ruimte krijgen. De eis vanuit de wet dat ieder kind 3,5 meter speelruimte moet hebben, halen wij ruimschoots. Ook ruimte voor de ontwikkeling van het kind vinden wij heel belangrijk.

Kleinschalig

De ruimte per groep is dan wel groot, de Korveltuin zelf is een kleinschalige organisatie. Daardoor is er volop aandacht voor de kinderen. Er zijn bijzonder veel speelmogelijkheden. Als het lekker weer is, gaan de kinderen zoveel mogelijk naar buiten. Onze speelplaats is een veilige, ruime plek voor de kinderen.

Professioneel

Alle medewerkers van de Korveltuin zijn gediplomeerd, SPW3 of hoger, hebben ervaring en zijn vakinhoudelijk sterk. Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers een cursus kinder-EHBO hebben gevolgd. Op de groepen staan vaste pedagogisch medewerkers. Ze kennen uw kind en uw kinderen kennen de pedagogisch medewerkers. De GGD van de gemeente Tilburg ziet toe of de Korveltuin aan alle eisen voldoet. 

Alle rapporten van de Korveltuin vindt u op de pagina’s van de Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Totaalopvang

De Korveltuin biedt totaalopvang. Van ’s ochtends 07:00 uur tot ‘s avonds 19:00 uur staan we klaar voor de kinderen. Totaalopvang betekent ook dat er wordt gegeten, gedronken, gespeeld, geslapen en ook aan de ontwikkeling van uw kind wordt gewerkt. Op de peutergroepen, 2 tot 4 jaar, wordt er VVE (voor- en vroegschoolse educatie) aangeboden doormiddel van het erkende programma Uk & Puk. Er is hier extra aandacht voor taalontwikkeling. Voor alle kinderen heeft de Korveltuin een all-inclusive concept. Luiers, eten en drinken is inclusief. Voor de ouders is er gratis parkeren achter ons pand.

Halen en brengen

Mocht u uw kind(eren) liever op een ander tijdstip brengen of halen is dit altijd mogelijk. Wel is het fijn als u dan even belt of een berichtje stuurt in onze speciale ouderapp. Zo kunnen de pedagogisch medewerkers hier rekening mee houden.
Back to Top